JTT:n päätös 10.9.2019 (8/2019):

JTT:n päätös 10.9.2019 (8/2019):

Amerikankettukoiran JTO on puutteellinen ja keskeneräinen eikä sitä hyväksytä. Toimikunta avustaa

JTO:n päivityksessä (Saara Sampakoski).

Toimikunta hyväksyy amerikankettukoiralle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Koiralla ei saa

pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 45 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue

rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2020. Ohjelman voimassaolo jatkuu 31.12.2024 saakka, mikäli

rodulla vuoden 2020 lopussa on Kennelliiton hyväksymä JTO.

Päätös annetaan hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi, koska rodulla ei ole hyväksyttyä JTO:ta.