Uusi Amerikankettukoirien SM-ketunajokokeen järjestämisohje ja valintaohje 1.1.2025 alkaen

Amerikankettukoirien SM-ketunajokokeen järjestämisohje ja valintaohje

Hyväksytty Kennelliitossa 4.6.2024. Voimassa 1.1.2025 alkaen

Amerikankettukoirien SM-ketunajokoe käydään voimassa olevilla Suomen Kennelliiton vahvistamilla ketunajokokeiden säännöillä ja ohjeilla. Koe on yksipäiväinen.
Kokeen järjestää Amerikankettukoirayhdistys yhteistyössä paikallisen Kennelliiton jäsenyhdistyksen kanssa. Kokeen järjestämispaikan päättää vuosittain Amerikankettukoirayhdistyksen hallitus sille määräaikaan tehtyjen anomusten perusteella.
Kokeen voittajaksi (RM-vuosiluku) kruunataan kokeessa parhaan pistemäärän saavuttanut koira. Mikäli kokeessa kaksi tai useampi koira saavuttavat saman kokonaispistemäärän, ratkaistaan voittaja seuraavin perustein:
1. paras pistemäärä
2. korkeimmat ominaisuus-/ansiopisteet
3. parempi haukkunumero
4. iältään nuorempi
Kokeeseen tulee osallistua vähintään kuusi (6) KEAJ 1 –tuloksen ajanutta koiraa, jotta se on virallinen SM-koe. Kokeeseen saa osallistua kymmenen (10) valintakriteerit täyttävää koiraa, mukaan lukien edellisen vuoden mestari, mikäli se ilmoittautuu kokeeseen. SM-kilpailuun ilmoitettavan koiran tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun H arvoisesti.
Koirat valitaan seuraavin perustein:
Amerikankettukoirayhdistys Ry:n hallitus kokeeseen ilmoittautumisen vastaanottajan kanssa tarkistaa kaikki kokeeseen ilmoittautuneet koirat ja valitsee kriteerien perusteella osallistujat.
1. edellisvuoden mestari
2. eniten sijoituspisteitä kuluvalla kalenterivuodella ansainnut koira (1.1. – RM-kilpailun viimeinen ilmoittautumispäivä)
Pisteytys:
– Normaalin ketunajokokeen KEAJ-1-tulos: 3 pistettä, ilmoittautumisjärjestyksessä.
– Kokokauden ketunajokokeen KEAJ-1-tulos: 1 piste, ilmoittautumisjärjestyksessä.
– KVA-KEAJ: 2,5 pistettä, ilmoittautumisjärjestyksessä. Valionarvo voi olla saavutettu aikaisemmin.
3. KEAJ-1-tuloksen ajaneet aikaisemmilta koekausilta, ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kokeeseen ilmoittaudutaan Kennelliiton tapahtumakalenterissa julkaistussa koeilmoituksessa määrätyllä tavalla.
SM-ketunajokokeen myöntää Kennelliitto rotujärjestön anomuksesta. Anomus tehdään Kennelliiton sähköisessä järjestelmässä kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton ohjeen määräaikaisilmoituksista mukaisesti.
Ottelun järjestäjä vastaa koiranomistajien ja tuomariston muonituksesta ja majoituksesta, mutta ei palkintotuomarien ja koiranomistajien matkakuluista, eikä koirille, koiranomistajille tai tuomareille sattuneista tapaturmista.
Osanottomaksu ei saa olla suurempi kuin Kennelliiton vahvistama kotimaisten rotujen valtakunnallisten otteluiden osanottomaksu.
Tätä ohjetta koskevat muutokset valmistelee Amerikankettukoirayhdistys ja ne vahvistaa Suomen Ajokoirajärjestön esityksestä Suomen Kennelliitto.