Rodunmestaruuskokeen järjestämisohje ja valintasääntö

      Amerikankettukoirien SM-ketunajokokeen järjestämisohje ja valintaohje

Hyväksytty Kennelliitossa 10.8.2009 Voimassa 1.1.2010 alkaen.

Vuosittain järjestettävä amerikankettukoirien SM-ketunajokoe käydään voimassaolevilla Suomen Kennelliiton
vahvistamilla ketunajokokeiden säännöillä ja ohjeilla. Koe on yksipäiväinen.
Kokeen järjestää Amerikankettukoirayhdistys yhteistyössä paikallisen Kennelliiton jäsenyhdistyksen kanssa.
Kokeen järjestämispaikan päättää vuosittain Amerikankettukoirayhdistyksen hallitus sille määräaikaan
tehtyjen anomusten perusteella.
Kokeen voittajaksi (RM-vuosiluku) kruunataan kokeessa parhaan pistemäärän saavuttanut koira. Mikäli
kokeessa kaksi tai useampi koira saavuttavat saman kokonaispistemäärän, ratkaistaan voittaja seuraavin
perustein:
1. paras pistemäärä
2. korkeimmat ominaisuus-/ansiopisteet
3. parempi haukkunumero

4. iältään nuorempi

Kokeeseen tulee osallistua vähintään kuusi (6) KEAJ 1 –tuloksen ajanutta koiraa, jotta se on virallinen SM-
koe. Kokeeseen saa osallistua kymmenen (10) valintakriteerit täyttävää koiraa, mukaan lukien edellisen

vuoden mestari, mikäli se ilmoittautuu kokeeseen.

Koirat valitaan seuraavin perustein:
1. edellisvuoden mestari
2. KEAJ 1 –tuloksen kuluvalla kaudella ajaneet/paremmuusjärjestyksessä
3. käyttövaliokoirat / ilmoittautumisjärjestyksessä

4. KEAJ 1 –tuloksen ajaneet /ilmoittautumisjärjestyksessä

Kokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti 15 – 10 päivän välisenä aikana ennen koetta (postileima).

SM- ketunajokokeen toimeenpanoluvan myöntää Kennelliiton hallitus saatuaan asiasta rotujärjestön
anomuksen. Anomus jätetään koetta edeltävän vuoden joulukuun loppuun mennessä sille kennelpiirille,
jonka alueella koe järjestetään. Kennelpiiri toimittaa koeanomuksen tammikuun loppuun mennessä

rotujärjestölle, joka toimittaa sen lausuntoineen Kennelliittoon huhtikuun loppuun mennessä.

Ottelun järjestäjä vastaa koiranomistajien ja tuomariston muonituksesta ja majoituksesta, mutta ei
palkintotuomarien ja koiranomistajien matkakuluista, eikä koirille, koiranomistajille tai tuomareille sattuneista

tapaturmista.

Osanottomaksu ei saa olla suurempi kuin Kennelliiton vahvistama kotimaisten rotujen valtakunnallisten

otteluiden osanottomaksu.

Tätä ohjetta koskevat muutokset valmistelee Amerikankettukoirayhdistys ja ne vahvistaa Suomen
Ajokoirajärjestön esityksestä Suomen Kennelliitto.