Yhdistys

Amerikankettukoirayhdistys on perustettu vuonna 2006. Yhdistys on Suomen Ajokoirajärjestön ja Suomen Kenneliiton jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tavoitteena on säilyttää rotu terveenä ja käyttökelpoisena petoriistaan spesialisoituneena koirarotuna, joka ajaa riistaa nopeasti kuuluvalla haukulla.

Yhdistys järjestää vuosittain amerikankettukoirien ketunajon mestaruuskokeet ja palkitsee vuoden kettukoiran.

Yhdistys pyrkii säilyttämään hyvät suhteet rodun kotimaahan ja auttaa rodusta kiinnostuneita koirien tuontiin liittyvissä asioissa. Yhdistyksellä on jalostusneuvoja, joka auttaa nartunomistajia löytämään sopivia uroksia koiralleen.